Γενικά...

Τα τείχη της Ιεριχούς

ierixo

Απ’ την εβραϊκή ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, μαθαίνουμε ότι η κατάκτηση της Ιεριχούς απ’ τους Εβραίους δεν ήταν καθόλου εύκολη λόγω των καλών οχυρωματικών της έργων. Ο αρχηγός τους, Ιησούς του Ναυί, έβαλε λοιπόν τους Εβραίους να φτιάξουν συγκεκριμένου τύπου σάλπιγγες και όταν αυτές σάλπισαν όλες μαζί τα τείχη κατέρρευσαν «μαγικά» ή σαν «από θαύμα». Κάποιοι σωστά παρατηρούν ότι η συχνότητα συντονισμού της σάλπιγγας είναι πολύ ψηλή για να πετύχει την συχνότητα συντονισμού των τειχών. Σε αυτό υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις. Μια σάλπιγγα μπορεί να παράγει τόσο χαμηλότερης συχνότητας ήχους όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος της. (Σκεφτείτε πόσο πιο μπάσα ακούγονται τα πνευστά με αναδιπλωμένο σωλήνα.) Έχουμε όμως και το φαινόμενο της συνήχησης που εύκολα δημιουργεί από δύο ήχους έναν τρίτο χαμηλής συχνότητας, οπότε κι αυτό εξηγείται! ‘Αλλη πιθανή εξήγηση ίσως να είναι ο βηματισμός επί 6 ημέρες των Εβραίων γύρω από τα τείχη της Ιεριχούς. Με ρυθμικό βηματισμό θα μπορούσαν ίσως να πετύχουν κάτι ανάλογο. Την 7η μέρα όλοι μαζί περπάταγαν γύρω γύρω με ρυθμικό βήμα, ώστε να επιτευχθεί ταλάντωση και εξασθένιση της κατασκευής. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται ο ρυθμικός βηματισμός στρατιωτών κατά την διέλευση γέφυρας. Ανεξήγητο ακόμα παραμένει ποιος έμαθε στον Ιησού του Ναυί τέτοια κόλπα…ήταν πιο διαβασμένοι από ότι φαίνετε και οι ανταλλαγές γνώσεων ήταν πιο διαδεδομένες από ότι εμείς νομίζουμε.

 

About the author

milt-man

Η ζωή δεν σταματά να αναζητά και να μαθαίνει. όταν ψάχνεις βρίσκεις και όταν βρεις, θέλεις κι άλλο. Το κι άλλο είναι αυτό που σου δίνει ζωή για λίγο ακόμα.

Leave a Comment