Γενικά...

Σύντομα κοντά σας

Ετοιμαζόμαστε για ένα εξαιρετικό ραδιόφωνο.

Γραφτείτε μέλη στο Newsletter και στη σελίδα για να μπορείτε να κάνετε chat με τον Γιώργο Αναλυτή αλλά και τους άλλους εξαιρετικούς παραγωγούς.

About the author

Panos Melenios

A humble media master fron Brooklyn NY, amazed from the beauty and the history of Greece (Hellas) decides to invest in a local radio production, based in privately owned broadcasting technology from the U.S.

Leave a Comment