Γενικά...

Μπορεί το πορνό να ωφελήσει τη σχέση ;

porn-for-couples-sex-art-500x281

 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η επίδραση της πορνογραφίας στη σχέση δεν είναι απαραίτητα αρνητική και ότι πολλοί παράγοντες εμπλέκονται και διαφοροποιούν την επίδρασή της (Hald & Malamuth, 2008).

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη (Resch M. & Alderson K., 2013) που διερεύνησε αν η ειλικρίνεια του άνδρα για τη χρήση πορνογραφικού υλικού παίζει θετικό ή αρνητικό ρόλο στην ικανοποίηση της γυναίκας από τη σχέση.

Οι γυναίκες που δήλωσαν ότι οι σύντροφοί τους ήταν ειλικρινείς μαζί τους για τη χρήση πορνογραφίας είχαν σημαντικά μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους συγκριτικά με τις γυναίκες που δήλωσαν πως οι άνδρες τους ήταν ανειλικρινείς μαζί τους.

Ωστόσο, φάνηκε πως οι γυναίκες δεν ήταν μόνο ικανοποιημένες από τη σχέση τους επειδή ο σύντροφός τους ήταν ειλικρινής για τη χρήση πορνό, αλλά επειδή τα ζευγάρια που χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια έχουν άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. καλή γενική επικοινωνία, κοινό χρόνο κ.λπ.), τα οποία αυξάνουν την ικανοποίηση.

 

eye-candy-couples

Τελικά, η ειλικρίνεια για τη χρήση πορνογραφικού υλικού αυξάνει ή μειώνει την ικανοποίηση από τη σχέση;

Το ενδιαφέρον της νέας μελέτης έγκειται στο ότι καθώς αυξανόταν η ειλικρίνεια του άνδρα σχετικά με τη χρήση πορνογραφικού υλικού, μειωνόταν η ικανοποίηση από τη σχέση που δήλωναν οι γυναίκες.

Το δεδομένο αυτό ίσως εξηγείται από ευρήματα άλλων μελετών που δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση πορνό.

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν πορνογραφικό υλικό σε μικρότερη συχνότητα και ποσότητα από τους άνδρες (Morgan, 2011). Επίσης, οι γυναίκες συχνά αισθάνονται ότι ο σύντροφός τους χρησιμοποιεί πορνογραφικό υλικό επειδή οι ίδιες είναι σεξουαλικά ανεπαρκείς (Peter, 2009).

Πρόσφατη μελέτη (Grov 2011) σε 8.376 άτομα έδειξε ότι η μικρή ή μέτρια σε συχνότητα χρήση πορνογραφικού υλικού έχει θετικές συνέπειες στη σχέση του ζευγαριού, αυξάνοντας τη συχνότητα και την ποιότητα του σεξ, καθώς και την εγγύτητα ανάμεσα στο ζευγάρι. Επιπλέον, η ήπια ή μέτρια χρήση πορνογραφικού υλικού φάνηκε να συσχετίζεται με καλύτερη σεξουαλική επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι.

Από το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων.

Μελέτη σε 1.291 άτομα που βρίσκονταν σε σταθερή σχέση παρουσίασε ενδιαφέροντα δεδομένα, συγκρίνοντας τη χρήση πορνογραφικού υλικού ως ατομική δραστηριότητα ή ως δραστηριότητα του ζευγαριού (Maddox, 2011).

Περισσότεροι άντρες (76,8%) παρά γυναίκες (31,6%) ανέφεραν ότι βλέπουν πορνογραφικό υλικό ατομικά, αλλά περίπου οι μισοί (44,8%) από τους άντρες και τις γυναίκες ανέφεραν ότι κάποιες φορές βλέπουν πορνογραφικό υλικό με τον/τη σύντροφό τους.

Φαίνεται, πως η ειλικρίνεια γύρω από την προσωπική χρήση πορνογραφικού υλικού μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες που δημιουργούν δυσαρέσκεια. Ίσως, η αμοιβαία κατανόηση να είναι περισσότερο ωφέλιμη.

Εκείνοι που χρησιμοποιούσαν πορνογραφικό υλικό πάντα με τον/τη σύντροφό τους είχαν καλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση και μεγαλύτερη αφοσίωση στη σχέση, συγκριτικά με εκείνους που το χρησιμοποιούσαν πάντα μόνοι τους.

Τελικά το μαζί έχει σημασία σε ότι και να κάνουμε…

About the author

milt-man

Η ζωή δεν σταματά να αναζητά και να μαθαίνει. όταν ψάχνεις βρίσκεις και όταν βρεις, θέλεις κι άλλο. Το κι άλλο είναι αυτό που σου δίνει ζωή για λίγο ακόμα.