Γενικά...

Ένδειξη Χώρας Κατασκευής με το Bar Code

Written by milt-man

greek-barcode

Αρχικά ψηφία bar code Χώρα σύντ. χώρας βάσει ISO

00 to 13 UCC (USA & Canada) us/ca 20 to 29 In-store numbers

30 to 37 GENCOD-EAN France fr

380 BCCI (Bulgaria)

bg 383 EAN Slovenija si

385 EAN Croatia hr

387 EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) ba

400 to 440 CCG (Germany) de

45 + 49 Distribution Code Center DCC (Japan) jp

460 to 469 UNISCAN – EAN Russia (Russian Federation) ru

471 EAN Taiwan tw

474 EAN Estonia ee

475 EAN Latvia lv

476 EAN Azerbaijan az

477 EAN Lithuania lt

478 EAN Uzbekistan uz

479 EAN Sri Lanka lk

480 PANC (Philippines) ph

481 EAN Belarus by

482 EAN Ukraine ua

484 EAN Moldova md

485 EAN Armenia am

486 EAN Georgia ge

487 EAN Kazakhstan kz

489 HKANA (Hong-Kong)

hk 50 e.centre gb

520 EAN HELLAS (Greece) gr

528 EAN Lebanon lb

529 EAN Cyprus cy

531EAN-MAC (FYR Macedonia) mk

535 EAN Malta mt

539 EAN Ireland ie

54 EAN Belgium.Luxembourg be/lu

560 CODIPOR (Portugal) pt

569 EAN Iceland is

57 EAN Danmark dk

590 EAN Poland pl

594 EAN Romania ro

599 EAN Hungary hu

600 – 601 EAN South Africa za      

608 EAN Bahrain bh

048 609 EAN Mauritius mu

611 EAN Maroc (Morocco) ma

613 EAN Algerie (Algeria) dz

616 EAN Kenya ke 619 Tunicode (Tunisia) tn

621 EAN Syria sy

622 EAN Egypt eg

624 EAN Libya ly

625 EAN Jordan jo

626 EAN Iran ir

627 EAN Kuwait kw

628 EAN Saudi Arabia sa

629 EAN Emirates ae

64 EAN Finland fi

690 – 695 Article Numbering Centre of China – ANCC cn

70 EAN Norge (Norway) no

729 Israeli Bar Code Association – EAN Israel il

73 EAN Sweden se 740 EAN Guatemala gt

741 EAN El Salvador sv

742 EAN Honduras hn

743 EAN Nicaragua ni

744 EAN Costa Rica cr

745 EAN Panama pa

746 EAN Republica Dominicana do

750 AMECE (Mexico) mx

759 EAN Venezuela ve

76 EAN Switzerland ch

770 IAC (Colombia) co

773 EAN Uruguay uy

775 EAN Peru pe

777 EAN Bolivia bo

779 CODIGO – EAN Argentina ar

780 EAN Chile cl

784 EAN Paraguay py

786 ECOP (Ecuador) ec

789 – 790 EAN Brasil br

80 to 83 INDICOD (Italy) it

84 AECOC (Spain) es

850 Camera de Comercio de la Republica de Cuba cu

858 EAN Slovakia sk

859 EAN Czech cz

860 EAN YU (Yugoslavia) yu

867 EAN DPR Korea (North Korea)

kp 869 UCCET (Turkey) tr

87 EAN Nederland nl

880 EAN Korea (South Korea) kr

885 EAN Thailand th

888 SANC (Singapore) sg

890 EAN India in

893 EAN Vietnam vn

899 EAN Indonesia id

90 – 91 EAN Austria at

93 EAN Australia au

94 EAN New Zealand nz

955 EAN Malaysia my

958 EAN Macau mo

977 Periodicals (ISSN)

978 – 979 Books (ISBN)

980 Refund receipts

981 – 982 Common currency coupons 99 Coupons  

 

 

About the author

milt-man

Η ζωή δεν σταματά να αναζητά και να μαθαίνει. όταν ψάχνεις βρίσκεις και όταν βρεις, θέλεις κι άλλο. Το κι άλλο είναι αυτό που σου δίνει ζωή για λίγο ακόμα.